Bestyrelsen

Formand
Varnny Mattsson

Bestyrelsesmedlem.
Christian G. Rasmussen.

Kasserere
Chris Hermansen

Sekretær
Anne Haahr Petersen

Bestyrelsesmedlem.
Jørgen Stange Jensen.

Bestyrelsesmedlem
Susanne Thuge

Næstformand.
Per Grand

Bestyrelsesmedlem.
Ib Bang

Suppleant
Tina Bülow

Lokalråd Fladså bestyrelse bestå af 7-9 personer + en suppleant og danner bindeled mellem det offentlige og borgerne.

Lokalrådets formål er som følger: Uddrag af vedtægterne.

§ 1. Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsninger af lokale opgaver. Lokalrådet tager problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

§ 2. Lokalrådet har sit virke i den vestlige del af den gamle Fladså kommune, nærmere angivet som Mogenstrup-Næstelsø og Hammer – Vester Egesborg sogne.

§ 3. Lokalrådet udfører sine opgaver i henhold til Byrådets beslutninger og i henhold til, de af Byrådet besluttede, principper for borgerinddragelse.

§ 4. Lokalrådet inddrages i Næstved Kommunes behandlinger af sager, der vedrører Lokalrådets geografiske område. Det drejer sig blandt andet om sager vedrørende:

Lokalplaner, dispensationer af kommunalplaner/lokalplaner, trafiksikring, færdselsregulerende foranstaltninger, kollektiv trafik og miljøspørgsmål.

Turisme og erhvervsfremme.

Etablering og drift af idrætsanlæg.

Etablering af kultur og fritidsaktiviteter.

Borgerbetjening og pasningstilbud.

Skoledistrikter.

§ 5. Lokalrådet kan optage sager/emner og indstille disse til politisk behandling.