Generalforsamling

Lokalråd Fladså afholder torsdag den 21. marts 2019 kl. 20.00 generalforsamling i Fladså Hallens selskabslokaler. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før. Før generalforsamlingen kl. 19.00 vil Byggeøkonomichef og projektleder Erik Andreasen, Boligkontoret Danmark fortælle om boligprojektet på Mogenstrup Kro. Lokalrådet serverer øl/vand.