10. Januar 2022

Referat 19-10-2021

8. november 2021

Nyhedsbrevet DIAlogen fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi er nu klar.

DIAlogen oktober 2021 Næstved

21. oktober 2021

Næstved Kommune har udarbejdet lokalplan forslag for det ældre Pederstrup og er sendt i høring frem til den 23. november 2021.

Evt. bemærkninger til forslaget kan sendes til blivhoert@naestved.dk

Forslaget kan ses her.

Mogenstrup Grundejerforening og Lokalråd Fladså har indsendt bemærkninger til forslaget og kan ses her.

30. september 2021

Referat 28-09-2021

26. august 2021

Referat 24-08-2021

3. juni 2021

DAGSORDEN til lokalrådsmøde, den 10. juni 2021 kl. 19.00 i Menighedshuset

16. maj 2021

GENERALFORSAMLING.

Lokalråd Fladså.

Mandag den 21. juni kl. 18.30

Mogenstrup Menighedshus

Dagsorden ifølge vedtægterne.

23. marts 2021

Så er der nyt fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi – Nyhedsbrevet Dialogen.

DIAlogen marts 2021 Næstved

15. marts 2021

Råstofplan 2020 er vedtaget – mulighed for klage og søgsmål.

Se mere på:

http://www.regionsjaelland.dk/Politik/hoeringer/aktuellehoeringer/Sider/forslag-til-raastofplan-2020.aspx

25. oktober 2020

Offentlig høring for Forslag til Råstofplan 2020 og miljørapport

Se mere på:

www.regionsjaelland.dk/Miljo/raastoffer/raastofplan2020/Sider/Indledende-hoering-for-raastofplan-2020.aspx

25. oktober 2020

Referat 07-10-2020

19. august 2020

Borgmester Carsten Rasmussens svar på henvendelse fra Lokalråd Fladsås omkring anlæggelse af sti fra Ådalen til Fladsågårdsvej.

Kan ses her.

13. august 2020

Lokalråd Fladså har i mail af 12. august 2020 rettet henvendelse til den Socialdemokratiske Byrådsgruppe vedr. evt. anlæggelse af sti fra Ådalen til Fladsågårdsvej.

Mail og svar fra Byrådsgruppen kan ses her.

13. august 2020

Hermed kopi af svar fra DSB på evt. anlæggelse af sti fra Ådalen til Fladsågårdsvej.

DSB – svar på evt. anlæggelse af sti langs Fladså Å

12. august 2020

Lokalråd Fladså har i juni måned rettet henvendelse til DSB omkring muligheden for anlæggelse af sti mellem Ådalen og Fladsågårdsvej til Fårebakkerne.

Se Lokalrådets henvendelse til DSB her

Kortbilag: Forslag til stiforbindelse Ådalen Fladsågårdsvej

12. august 2020

GENERALFORSAMLING.

Lokalråd Fladså.

Torsdag den 10. september kl. 19.00

Fladså Hallens selskabslokaler.

Aftenens gæst: Mette Buck fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi.

Kl. 20.00 begynder Generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

19. juni 2020

Nyt fra Aktivgruppen til bevaring af landskabet ved Mogenstrup Ås.

Invitation til aftenstur i Fårebakkerne, den 25. juni 2020 kl. 19.00

20200607 Indlæg fra Politiken

Grundet Covid-19 aflyses Generalforsamlingen den 18. marts 2020.

Generalforsamling, den 18. marts 2020

Lokalråd Fladså afholder generalforsamling, torsdag den 18. marts 2020 kl. 19.45 i Fladsåhallens Selskabslokaler.

Dagsorden i henhold til vedtægter.

Inden generalforsamlingen kl. 19,00 fortæller Politiassistent Mette Buck fra Nærpolitiet – Sydsjælland og Lolland Falsters politi om hendes arbejde i Nærpolitiet samt løfter sløret for de tanker, der er om politireformen.