Fra Lokalråd Fladså

Aktuelt – Nyheder

Nyt fra Aktivgruppen i Myrup vedr. DSB værkstederne.

Sidste nyt fra Aktivgruppen i Myrup

Dagsorden til møde i Lokalråd Fladså, den 14. maj 2019 kl. 19.00. Sted Menighedshuset ved Mogenstrup Kirke.

Dagsorden 14-05-2019

Forsøgsordning med sortering af type 2 plast.

Vaskemiddelproducenterne Neutral og Biotex vil sammen med Lokalråd Fladså teste et nyt initiativ mod plastspild.
Der er tale om en forsøgsordning på indsamling af type 2 plast. Forsøgsordning vil løbe fra uge 18 til og med uge 26.
Containere til brug for indsamling af type 2 plast vil være opstillet ved Dagli’ Brugsen, Netto og Mogenstrup Genbrugsplads.
Tag godt i mod forsøgsordningen og lad os vise, at borgerne under Lokalråd Fladså, er villige til at gøre noget for genbrug af type 2 plast.
For mere information om sortering af type 2 plast, se vedhæftet link.

Vejledning i sortering af type 2 plast

Næstved Park & Vej har ved af mail 16/4 2019 meddelt, at Ringvej er spærret på grund af broarbejde fra den 16/4 til den 1/7 2019 kl. 16.00.

Kortbilag omkring Ringvej i Ring

Alternativ forslag til disponering af DSBs arealkrav fra Aktivgruppen til bevarelse af landskabet ved Mogenstrup Ås

Aktivgruppen til bevarelse af landskabet ved Mogenstrup Ås

Renovering af vejbelysning i Mogenstrup.

Næstved Kommune har i mail af 15. marts 2019 informeret Lokalråd Fladså om opstart af renovering af ældre belysning i Mogenstrup. Yderligere info kan ses på følgende link:
Fladså lokalråd orientering Mogenstrup – Ny belysning

Mogenstrup ny vejbelysning – kortbilag