Fra Lokalråd Fladså

Aktuelt – Nyheder

14. oktober 2020

Referat 07-10-2020

19. august 2020

Borgmester Carsten Rasmussens svar på henvendelse fra Lokalråd Fladsås omkring anlæggelse af sti fra Ådalen til Fladsågårdsvej.

Kan ses her.

13. august 2020

Lokalråd Fladså har i mail af 12. august 2020 rettet henvendelse til den Socialdemokratiske Byrådsgruppe vedr. evt. anlæggelse af sti fra Ådalen til Fladsågårdsvej.

Mail og svar fra Byrådsgruppen kan ses her.

13. august 2020

Hermed kopi af svar fra DSB på evt. anlæggelse af sti fra Ådalen til Fladsågårdsvej.

DSB – svar på evt. anlæggelse af sti langs Fladså Å

12. august 2020

Lokalråd Fladså har i juni måned rettet henvendelse til DSB omkring muligheden for anlæggelse af sti mellem Ådalen og Fladsågårdsvej til Fårebakkerne.

Se Lokalrådets henvendelse til DSB her

Kortbilag: Forslag til stiforbindelse Ådalen Fladsågårdsvej

12. august 2020

GENERALFORSAMLING.

Lokalråd Fladså.

Torsdag den 10. september kl. 19.00

Fladså Hallens selskabslokaler.

Aftenens gæst: Mette Buck fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi.

Kl. 20.00 begynder Generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Resultat af forsøgsordning med indsamling af type 2 plast – 

Resultat

Nyt fra Aktivgruppen i Myrup vedr. DSB værkstederne.

Sidste nyt fra Aktivgruppen i Myrup

Alternativ forslag til disponering af DSBs arealkrav fra Aktivgruppen til bevarelse af landskabet ved Mogenstrup Ås

Aktivgruppen til bevarelse af landskabet ved Mogenstrup Ås